Byggnadsklassificering 1994

139 Övriga kollektivbostadsbyggnader

Inkvarteringsbyggnader, barackinkvarteringsbyggnader i anslutning till företags, organisationers o.dyl. fritids- och kursställen. [1]


...