Byggnadsklassificering 1994

164 Telekommunikationsbyggnader

Telefoncentraler, länk-, signal-, väderleks-, radio-, radar-, tele- och förstärkarstationer. [1]


...