Byggnadsklassificering 1994

215 Specialbyggnader inom hälsovård

Rehabiliteringsanstalter för rehabilitering av sjuka och handikappade. [1]


...