Byggnadsklassificering 1994

239 Byggnader inom socialväsendet som inte klassificerats annorstädes

Byggnader för skyddade arbetsplatser, träningsskolor, servicecentra för handikappade och åldringar, byggnader för rusvård o.dyl.. [1]


...