Byggnadsklassificering 1994

811 Ladugårdar, svinhus, hönsgårdar o.dyl.

Djurstall i anslutning till lantbruksproduktion. [1]


...