Byggnadsklassificering 2018

01 Bostadsbyggnader

Byggnader för permanent boende där minst hälften av våningsytan är bostadsyta.; Bostadsutrymmet i bostadsbyggnader består av en bostadslägenhet eller ett bostadsrum.

Bostadsbyggnader består av en eller flera bostadslägenheter eller -rum och annan rumsyta som de boende förfogar över, såsom lägenhetsspecifika förråd, klubbrum eller husbastu.; Boende i bostadsbyggnader har karaktären av permanent boende och grundar sig i huvudsak på innehav av lägenhet genom ägande eller hyresförhållande.; Bostadsbyggnader består av såväl bostadsbyggnader med sedvanliga rums- och utrustningslösningar som bostadsbyggnader med osedvanliga lösningar. Bostadsbyggnader är småhus, flervåningshus, kollektivbostadsbyggnader eller bostadsbyggnader för speciella grupper. [0]


...