Byggnadsklassificering 2018

011 Småhus

Bostadsbyggnader med sedvanliga rums- och utrustningslösningar i högst ett plan.

Om det finns flera plan ligger bostadslägenheterna i allmänhet inte ens partiellt på varandra.; I småhus består bostadsutrymmet av en bostadslägenhet.; Småhus är egnahemshus, parhus och radhus. [0]

Sökord

  • bostadssmåhus
  • fristående småhus

...