Byggnadsklassificering 2018

0110 Egnahemshus

Småhus med en bostadslägenhet.

Egnahemshus är småhus med en bostadslägenhet samt hus av typen townhouse, dvs. stadssmåhus. Med stadssmåhus avses vanligen småhus med egen mantel i två eller tre våningar, som sitter ihop med husen intill. De har vanligen en egen relativt liten fram- eller bakgård och ingång direkt från gatan. [0]

Sökord

  • hus med en bostad
  • småhus med en bostad
  • hus med en lägenhet
  • townhouse
  • stadssmåhus

...