Byggnadsklassificering 2018

012 Flervåningshus

Bostadsbyggnader i minst två våningar med sedvanliga rums- och utrustningslösningar, där utrymmen som hör till olika bostadslägenheter ligger på varandra.

I flervåningshus består bostadsutrymmet av en bostadslägenhet. Flervåningshus består av bostadslägenheter och övrig rumsyta som de boende förfogar över, såsom lägenhetsspecifika förråd, klubbrum eller husbastu.
Ingången till flervåningshus är vanligen ett trapphus som är gemensamt för olika våningsplan eller långa gångar på sidan av byggnaden.
Som flervåningshus betraktas även flervåningshus som är avsedda för studerande eller äldre, om rums- eller utrustningslösningarna i bostäderna inte avviker från sedvanliga bostäder.
Flervåningshus omfattar låghus och flervåningsbostadshus. [0]


...