Byggnadsklassificering 2018

0130 Kollektivbostadsbyggnader

Bostadsbyggnader där de boende har gemensamt kök, vardagsrum eller badrum och bostadsutrymmet inte är en bostadslägenhet utan ett bostadsrum som är avsett för permanent boende.

Kollektivbostadsbyggnader är till exempel internat vid läroanstalter med äldre byggnadsbestånd. [0]

Innehåller inte

tillfällig inkvartering som tillhandahålls yrkesmässigt (032 Byggnader för inkvarteringsanläggningar). [0]

Sökord

  • kollektivbostadsbyggnad
  • internat
  • studenthem
  • bostad för arbetare
  • härbärge för hemlösa

...