Byggnadsklassificering 2018

02 Fritidsbostadshus

Byggnader för fritidsbruk som fungerar som privatbostad eller kan hyras som tillfällig bostad.

Som byggnader för privatbruk betraktas också fritidsbostadshus som ägs av en organisation och kan bokas av organisationens personal. [0]


...