Byggnadsklassificering 2018

0211 Fritidsbostadshus som passar för användning en del av året

Fritidsbostadshus som byggts och utrustats enbart för vistelse under den varma årstiden. [0]


...