Byggnadsklassificering 2018

03 Affärsbyggnader

Byggnader som är avsedda för tillhandahållande av produkter eller tjänster och där man kan få personlig service.

Affärsbyggnader är butiksbyggnader, inkvarteringsanläggningar samt restaurangbyggnader och motsvarande affärsbyggnader. [0]


...