Byggnadsklassificering 2018

031 Butiksbyggnader

Affärsbyggnader som är avsedda i huvudsak för försäljning av produkter och tjänster.

Butiksbyggnader är butikshallar för parti- och detaljhandel, handelscentra, affärs- och varuhus samt övriga butiksbyggnader. [0]

Innehåller inte

byggnader avsedda för lagring (121 Lagerbyggnader). [0]

Sökord

  • butiks- och affärsbyggnad
  • butiksbyggnad
  • parti- och detaljhandelsbyggnad
  • partihandel
  • partihandelsbyggnad
  • detaljhandel
  • detaljhandelsbyggnad

...