Byggnadsklassificering 2018

0310 Butikshallar för parti- och detaljhandel

Butiksbyggnader i en våning med ett nästan enhetligt utrymme av halltyp.

Butikshallar för parti- och detaljhandel har inga mellanväggar, utan hela byggnaden består av enhetligt utrymme. För butikshallar för parti- och detaljhandel gäller andra byggbestämmelser än för handelscentra, affärs- och varuhus eller övriga butiksbyggnader.; Butikshallar för parti- och detaljhandel är till exempel butikshallar för dagligvaruhandel, saluhallar, bilaffärer och bilverkstäder. [0]

Innehåller inte

obemannade bensinstationer (0319 Övriga butiksbyggnader). [0]

Sökord

 • butikshall för dagligvaruhandel
 • saluhall
 • auktionshall
 • järnaffär
 • bilaffär
 • servicestation
 • verkstad
 • bränsledistributionsstation
 • biltvätt
 • bilverkstad
 • billackeringsverkstad
 • rostskyddsverkstad
 • bilbesiktningsstation
 • besiktningsstation

...