Byggnadsklassificering 2018

0311 Handelscentra, affärs- och varuhus

Stora butiksbyggnader för flera branscher eller flera företag.

I affärs- och varuhus samt handelscentra finns lokaler för många olika produkter och tjänster. [0]

Innehåller inte

butiksbyggnader av halltyp (0310 Butikshallar för parti- och detaljhandel). [0]

Sökord

  • affärshus
  • köpcentrum

...