Byggnadsklassificering 2018

032 Byggnader för inkvarteringsanläggningar

Affärsbyggnader avsedda i huvudsak för kortvarig inkvartering.

Byggnader för inkvarteringsanläggningar är hotell, motell, vandrarhem och motsvarande byggnader för inkvarteringsanläggningar, semester-, vilo- och rekreationshem samt övriga byggnader för inkvarteringsanläggningar. [0]

Sökord

  • inkvarteringsbyggnad

...