Byggnadsklassificering 2018

0329 Övriga byggnader för inkvarteringsanläggningar

Byggnader för inkvarteringsanläggningar som inte är hotell, motell, vandrarhem och motsvarande byggnader för inkvarteringsanläggningar eller semester-, vilo- och rekreationshem.

Övriga byggnader för inkvarteringsanläggningar är till exempel natthärbärgen, barackinkvarteringsbyggnader samt byggnader för inkvarteringsanläggningar i anslutning till organisationers fritidsställen och utbildningslokaler. [0]

Sökord

  • natthärbärge
  • barackinkvarteringsbyggnader
  • lägergård
  • inkvarteringscontainer
  • förläggning

...