Byggnadsklassificering 2018

0400 Kontorsbyggnader

Byggnader avsedda för kontorsarbete.

Kontorsarbete är bland annat finansierings- och försäkringsverksamhet, juridiska tjänster och redovisningstjänster, reklamverksamhet och marknadsföring, ämbetsverksarbete inom den offentliga förvaltningen, produktion och distribution av informations- och kulturprodukter, informationsbehandling och övriga informationstjänster.; Kontorsbyggnader kan vara privata eller offentliga kontorsbyggnader. Som kontorsbyggnader klassificeras också förvaltningsbyggnader, banker, försäkringsinrättningar och byggnader som används av till exempel mediabranschen för produktion av informations- och kommunikationsinnehåll samt nätbutikers byggnader, där beställningar hanteras men som inte besöks av kunder. [0]

Sökord

  • bank
  • försäkringsinrättning
  • mediehus
  • post
  • förvaltningsbyggnad
  • ämbetshus
  • kommunkansli
  • ämbetsverk
  • ministerium
  • tingshus

...