Byggnadsklassificering 2018

05 Trafikbyggnader

Byggnader avsedda för trafik- och transportbranschen samt telekommunikation.

Med trafik- och transportbranschen avses transport av människor, djur och varor från ett ställe till ett annat på vägar och järnvägar, på vattnet eller med flyg med hjälp av olika slags fordon. Trafikbyggnader är byggnader för trafik- och transportbranschen, byggnader för informations- och kommunikationsteknik samt övriga trafikbyggnader. [0]

Sökord

  • byggnad inom trafikbranschen

...