Byggnadsklassificering 2018

0510 Stationsbyggnader och terminaler

Byggnader för trafik- och transportbranschen, som används för tåg-, buss-, metro-, fartygs- och flygtrafik.

Stationsbyggnader och terminaler är belägna på järnvägs-, buss- och metrostationer samt på flygplatser och i hamnar. [0]

Innehåller inte

godsterminaler (1214 Logistikcentraler och andra mångsidiga lagerbyggnader). [0]

Sökord

 • station och terminal
 • station
 • järnvägsstation
 • busstation
 • metrostation
 • flygplats
 • flygterminal
 • flygplatsbyggnad
 • flygledningsbyggnad
 • flygledningstorn
 • hamn
 • hamnterminal
 • persontrafikterminal
 • slutstation för linbana
 • slutstation för stollift

...