Byggnadsklassificering 2018

0511 Garagebyggnader för fordon i yrkestrafik

Slutna byggnader för trafik- och transportbranschen som är avsedda som garage för fordon i yrkestrafik och tunga arbetsmaskiner.

Garagebyggnader för fordon i yrkestrafik kan vara ouppvärmda. Garagebyggnader för fordon i yrkestrafik är till exempel garagebyggnader inom spårtrafik och yrkesmässig fordonstrafik och för flygplan. [0]

Innehåller inte

garage för lantbruksmaskiner (1492 Lagerbyggnader för lantbruket) eller garagebyggnader för andra fordon än fordon i yrkestrafik, såsom bostadsbyggnaders garage, båt- och cykeltak (1911 Ekonomibyggnader). [0]

Sökord

  • garagebyggnad för yrkestrafik
  • garagebyggnad för yrkesmässig fordonstrafik
  • garagebyggnad för fordonstrafik
  • garagebyggnad för spårtrafik
  • garagebyggnad för flygplan
  • flygplansgarage
  • flygplanshangar

...