Byggnadsklassificering 2018

0514 Parkeringstak för fortskaffningsmedel

Öppna eller delvis öppna byggnader för trafik- och transportbranschen som är avsedda som parkeringsplats och garage för fortskaffningsmedel. [0]

Innehåller inte

bostadsbyggnaders ekonomibyggnader, cykeltak och garage (1911 Ekonomibyggnader). [0]

Sökord

  • parkeringstak för fordon

...