Byggnadsklassificering 2018

052 Byggnader för informations- och kommunikationsteknik

Trafikbyggnader som är avsedda för informations- och kommunikationsteknisk utrustning och system.

Byggnader för informations- och kommunikationsteknik är datacentraler och serverhallar samt telekommunikationsbyggnader. [0]

Innehåller inte

byggnader för produktion och utgivning av informations- och kulturprodukter (0400 Kontorsbyggnader). [0]

Sökord

  • byggnad för informationsteknik

...