Byggnadsklassificering 2018

0520 Datacentraler och serverhallar

Byggnader för informations- och kommunikationsteknik som är avsedda för datacentralers utrustning och system.

Datacentraler är byggnader där det finns många datorer som är avsedda för lagring och behandling av stora datamängder. [0]

Sökord

  • maskinhall

...