Byggnadsklassificering 2018

0521 Telekommunikationsbyggnader

Byggnader för informations- och kommunikationsteknik som är avsedda för utrustning och system för telekommunikation.

Telekommunikationsbyggnader är till exempel telefoncentraler, länk-, signal-, väderleks-, radio-, tv-, radar-, tele- och förstärkarstationer. [0]

Sökord

 • telekommunikationscentral
 • telekommunikationsbyggnad
 • telefoncentral
 • byggnad för telefonväxel
 • telefonhytt
 • telestation
 • länkstation
 • signalstation
 • väderleksstation
 • radiostation
 • tv-station
 • radarstation
 • förstärkarstation

...