Byggnadsklassificering 2018

059 Övriga trafikbyggnader

Trafikbyggnader som inte är avsedda för trafik- och transportbranschen eller för informations- och kommunikationsteknik. [0]


...