Byggnadsklassificering 2018

06 Vårdbyggnader

Byggnader som är avsedda för tillhandahållande av hälso- och sjukvård, socialtjänster eller fångvård eller vård av sjuka djur.

Vårdbyggnader omfattar hälsovårdsbyggnader, byggnader för socialtjänster och fängelsebyggnader. [0]

Innehåller inte

förvaltningsbyggnader (0400 Kontorsbyggnader), forskningsanstalter där det inte utövas vetenskaplig forskning med direkt anknytning till vård (0841 Forskningsanstaltsbyggnader) eller bostadsbyggnader för speciella grupper avsedda för permanent boende (0140 Bostadsbyggnader för speciella grupper). [0]


...