Byggnadsklassificering 2018

0610 Centraler för hälsa och välbefinnande

Hälsovårdsbyggnader för primärvården.; Till centralerna för hälsa och välbefinnande hör också hälsostationer och rådgivningar. [0]

Sökord

  • hälsovårdscentral
  • hälsostation
  • rådgivningsbyrå
  • rådgivningsbyrå för mödravård och barnavård
  • rådgivningsbyrå för mödravård
  • rådgivningsbyrå för barnavård
  • rådgivningsbyrå för uppfostringsfrågor

...