Byggnadsklassificering 2018

0612 Specialsjukhus och laboratoriebyggnader

Hälsovårdsbyggnader för specialiserad sjukvård, där en specifik patientgrupp eller sjukdom vårdas och undersöks.

I specialsjukhus och laboratoriebyggnader vårdas och undersöks till exempel lungsjukdomar, cancer, öron-, näs- och halssjukdomar, psykiatriska sjukdomar, gynekologiska sjukdomar och förlossningar, barnsjukdomar samt djursjukdomar. [0]

Innehåller inte

byggnader för fri vetenskaplig forskning (0841 Forskningsanstaltsbyggnader). [0]

Sökord

  • mentalsjukhus
  • psykiatriskt sjukhus
  • cancersjukhus
  • förlossningssjukhus
  • barnsjukhus
  • hudpoliklinik
  • allergisjukhus
  • laboratorium

...