Byggnadsklassificering 2018

0613 Övriga sjukhus

Hälsovårdsbyggnader för specialiserad sjukvård som inte är centralsjukhus, specialsjukhus eller laboratoriebyggnader.

Övriga sjukhus är krets- och lokalsjukhus, sjukhus vid vårdinrättningar samt motsvarande hälsovårdsbyggnader för specialiserad sjukvård som fungerar som sjukhus. [0]

Sökord

  • kretssjukhus
  • lokalsjukhus
  • sjukhus vid vårdinrättning
  • fängelsesjukhus

...