Byggnadsklassificering 2018

0614 Rehabiliteringsinrättningar

Hälsovårdsbyggnader där personer med nedsatt arbets- och funktionsförmåga får rehabilitering. [0]

Sökord

  • rehabiliteringscenter

...