Byggnadsklassificering 2018

0619 Övriga hälsovårdsbyggnader

Hälsovårdsbyggnader som inte är centraler för hälsa och välbefinnande, centralsjukhus, specialsjukhus eller laboratoriebyggnader, övriga sjukhus, rehabiliteringsinrättningar eller byggnader för djurvård. [0]

Innehåller inte

byggnader för fri vetenskaplig forskning (0841 Forskningsanstaltsbyggnader). [0]

Sökord

  • mentalvårdsstation
  • apotek

...