Byggnadsklassificering 2018

062 Byggnader för socialtjänster

Vårdbyggnader för parter som tillhandahåller socialtjänster.

Syftet med socialtjänster är att främja klientens sociala välfärd och funktionsförmåga samt förebygga, minska och avlägsna sociala problem.; Byggnader för socialtjänster är byggnader för sluten och öppen vård. [0]

Innehåller inte

bostadsbyggnader för speciella grupper avsedda för permanent boende (0140 Bostadsbyggnader för speciella grupper). [0]


...