Byggnadsklassificering 2018

0620 Byggnader för sluten vård

Byggnader för socialtjänster där det i huvudsak tillhandhålls vård dygnet runt och där det finns permanenta bäddplatser.

Byggnader för sluten vård är till exempel mödrahem och barn- och ungdomshem samt byggnader avsedda för sluten vård för äldre, personer med funktionshinder samt personer med psykiska problem eller missbruksproblem.; Vid sluten vård har klienten ett vårdförhållande med inrättningen och verksamhetsenheten eller myndigheten fattar beslut om placering av klienten. Då det gäller boendetjänster grundar sig klientens boende däremot alltid på bostadens innehavsrelation (hyra eller ägande). [0]

Innehåller inte

bostadsbyggnader för speciella grupper avsedda för permanent boende (0140 Bostadsbyggnader för speciella grupper). [0]

Sökord

 • anstaltsbyggnad inom socialvård
 • mödrahem
 • barn- och ungdomshem
 • barnhem
 • ungdomshem
 • byggnad för sluten vård för äldre
 • sluten vård för äldre
 • äldreboende
 • byggnad för sluten vård för personer med funktionshinder
 • sluten vård för personer med funktionshinder
 • byggnad för sluten vård för personer med utvecklingsstörning
 • sluten vård för personer med utvecklingsstörning
 • byggnad för sluten vård för personer med psykiska funktionshinder
 • sluten vård för personer med psykiska funktionshinder
 • byggnad för sluten vård för personer med missbruksproblem
 • sluten vård för personer med missbruksproblem
 • byggnad för sluten vård inom missbrukarvården
 • sluten vård inom missbrukarvården

...