Byggnadsklassificering 2018

0630 Fängelsebyggnader

Vårdbyggnader där fängelsestraff avtjänas och häktade personer förvaras.

Fängelser är slutna fängelser eller öppna anstalter. [0]

Sökord

  • byggnad för fångvård
  • straffanstalt
  • undersökningsinrättning
  • fängelse
  • slutet fängelse
  • öppen anstalt
  • öppet fängelse

...