Byggnadsklassificering 2018

07 Byggnader för samlingslokaler

Byggnader avsedda för föreställningar, fester, utställningar, tävlingar och övriga evenemang eller motionsmöjligheter för allmänheten eller medlemskåren.

Byggnader för samlingslokaler är kulturbyggnader, förenings- och klubblokalsbyggnader, byggnader för religiösa samfund, idrotts- och motionsbyggnader samt övriga byggnader för samlingslokaler. [0]

Sökord

  • fritidslokal

...