Byggnadsklassificering 2018

071 Kulturbyggnader

Byggnader för samlingslokaler där olika, i allmänhet kulturella föreställningar och evenemang ordnas, inspelningar förvaras och utlånas samt olika samlingar förvaras eller är utställda.

Kulturbyggnader är teatrar, musik- och kongresshus, biografer, bibliotek och arkiv, museer och konstgallerier samt utställnings- och mässhallar. [0]

Sökord

  • konsertbyggnad

...