Byggnadsklassificering 2018

0713 Museer och konstgallerier

Kulturbyggnader där kultur- eller naturhistoriska samlingar samt konst- eller övriga samlingar förvaras och ställs ut för allmänheten eller där konst förevisas och säljs. [0]


...