Byggnadsklassificering 2018

0714 Utställnings- och mässhallar

Kulturbyggnader i en våning med ett nästan enhetligt utrymme av halltyp, där det ordnas utställningar, mässor och övriga liknande evenemang. [0]

Sökord

  • utställningshall

...