Byggnadsklassificering 2018

072 Förenings- och klubblokalsbyggnader

Byggnader för samlingslokaler som är avsedda för andra än religiösa samfund. [0]

Innehåller inte

byggnader som är avsedda för religiösa samfund (073 Byggnader för religiösa samfund). [0]


...