Byggnadsklassificering 2018

0720 Förenings- och klubblokalsbyggnader

Byggnader för samlingslokaler som är avsedda för andra än religiösa samfund.

Förenings- och klubblokalsbyggnader är till exempel föreningshus, klubblokaler, ungdomsgårdar samt student- och nationshus. [0]

Innehåller inte

byggnader som är församlingars verksamhetslokaler (0731 Församlingshus). [0]

Sökord

  • föreningsbyggnad
  • föreningshus
  • klubbhus
  • ungdomsgård
  • studenthus
  • nationshus
  • arbetarföreningshus

...