Byggnadsklassificering 2018

0730 Byggnader för religionsutövning

Byggnader för religiösa samfund som är helgade åt religiösa evenemang och religiöst liv.

Byggnader för religionsutövning är till exempel kyrkor, moskéer, tempel, kapell, synagogor, kloster och bönehus. [0]

Sökord

 • kyrkobyggnad
 • kyrka
 • moské
 • tempel
 • kapell
 • begravningskapell
 • synagoga
 • kloster
 • munkkloster
 • nunnekloster
 • bönehus
 • ortodoxt bönehus

...