Byggnadsklassificering 2018

0731 Församlingshus

Byggnader för religiösa samfund som fungerar som församlingars verksamhetslokaler. [0]


...