Byggnadsklassificering 2018

0739 Övriga byggnader för religiösa samfund

Byggnader för religiösa samfund som inte är byggnader för religionsutövning eller församlingshus.

Övriga byggnader för religiösa samfund är till exempel fristående klockstaplar och krematorier. [0]

Sökord

  • klockstapel
  • krematorium

...