Byggnadsklassificering 2018

0743 Idrotts- och bollhallar

Andra idrotts- och motionsbyggnader än ishallar, simhallar och allaktivitetshallar, som består av ett enhetligt utrymme av halltyp.

Idrotts- och bollhallar är till exempel tennis-, squash-, badminton-, volleyboll-, basket-, fotbolls-, friidrotts- och bowlinghallar samt ridhus. [0]

Sökord

 • idrottshall
 • motionshall
 • tennishall
 • squashhall
 • badmintonhall
 • volleybollhall
 • baskethall
 • fotbollshall
 • friidrottshall
 • bowlinghall
 • ridhall
 • manege

...