Byggnadsklassificering 2018

0749 Övriga idrotts- och motionsbyggnader

Idrotts- och motionsbyggnader som är avsedda för att möjliggöra idrott och motion.

Övriga idrotts- och motionsbyggnader är till exempel sportplans- och siminrättningsbyggnader och omklädningsrum. [0]

Sökord

  • idrottsplansbyggnad
  • siminrättningsbyggnad
  • siminrättning
  • omklädningsrum

...