Byggnadsklassificering 2018

079 Övriga byggnader för samlingslokaler

Byggnader för samlingslokaler som inte är kulturbyggnader, förenings- och klubblokalsbyggnader, byggnader för religiösa samfund eller idrotts- och motionsbyggnader. [0]


...