Byggnadsklassificering 2018

0790 Övriga byggnader för samlingslokaler

Byggnader för samlingslokaler som inte är kulturbyggnader, förenings- och klubblokalsbyggnader, byggnader för religiösa samfund eller idrotts- och motionsbyggnader.

Övriga byggnader för samlingslokaler är till exempel nöjesparksbyggnader, danslokaler, spelhallar och utsiktstorn. [0]

Sökord

  • nöjesparksbyggnad
  • cirkus
  • danslokal
  • dansbana
  • disco
  • spelhall
  • kasino
  • scen
  • utsiktstorn

...