Byggnadsklassificering 2018

0820 Byggnader för allmänbildande läroanstalter

Undervisningsbyggnader för allmänbildande utbildning.

Byggnader för allmänbildande läroanstalter är grundskolor, gymnasier, sjukhusskolor, skolor för grundundervisning i konst, såsom bildkonstskolor och musikinstitut, samt övriga specialskolor som ger allmänbildande utbildning. [0]

Innehåller inte

kontors- och förvaltningsbyggnader (0400 Kontorsbyggnader). [0]

Sökord

 • allmänbildande läroanstalt
 • skola
 • grundskola
 • lågstadieskola
 • högstadieskola
 • byggnad för lågstadiet
 • byggnad för högstadiet
 • gymnasium
 • sjukhusskola
 • skola för grundundervisning i konst
 • konstskola
 • musikinstitut
 • specialskola

...